Jestem radcą prawnym od 1997 roku. Indywidualną kancelarię zaczęłam prowadzić w 2002 roku. Jednocześnie pracowałam naukowo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz jako radca prawny w organach administracji państwowej i samorządowej. Przez trzy lata pracowałam w Komisji Europejskiej. Zajmowałam się również działalnością lobbingową na rzecz polskich podmiotów w Brukseli. Od 2016 roku skupiłam się wyłącznie na prowadzeniu indywidualnej kancelarii..

Moja kariera zawodowa pozwoliła mi na zebranie doświadczeń praktycznych w prowadzeniu szerokiego wachlarza spraw cywilnych i administracyjnych, w tym również spraw transgranicznych.

Jestem osobą nastawioną nie na prowadzenie spraw, ale na ich jak najszybszą finalizacje. Poszukuję jak najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla moich klientów. O ile tylko jest to możliwe, wykorzystuję pozasądowe metody rozwiązywania sporów. Dopasowuję metody pracy do potrzeb i wymagań klienta. W przystępny sposób wyjaśniam klientom zagadnienia prawne, tak, by mogli podejmować świadomie decyzje co do swoich spraw.