Oferta dla klientów indywidualnych

Oferuje zajęcie się Waszymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, w tym również sprawami z zakresu prawa pracy i prawa rodzinnego. Prowadzę sprawy transgraniczne z udziałem stron mieszkających poza Polską, w tym wymagające występowania przed sądami obcymi i stosowania prawa obcego.

Oto przykładowe kategorie spraw:

  • Postępowania spadkowe – stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku;
  • Rozwody, podział majątku wspólnego, władza rodzicielska, alimenty – również wykonywanie orzeczeń z innego państwa oraz w innym państwie
  • Prawo rzeczowe – zbycie i nabycie własności nieruchomości, spory związane z używaniem nieruchomości
  • Prawo pracy – przywrócenie do pracy, odszkodowania.
  • Postępowania egzekucyjne

Dla przedsiębiorstw

Proponuję zarówno kompleksową obsługę prawną małych i średnich przedsiębiorstw, jak i prowadzenie pojedyńczych spraw. Doradzam w kwestii wyboru odpowiednich form organizacyjnych i przeprowadzam niezbędne formalności administracyjne i rejestrowe. Przygotowuję projekty umów, i wspieram negocjacje z kontrahentami i klientami. Prowadzę dochodzenie należności, również na etapie przedsądowym i w postępowaniu egzekucyjnym. Moją specjalnością jest dochodzenie należności od kontrahentów zagranicznych przy użyciu procedur europejskich.

Dla zagranicznych przedsiębiorców

Oferuję kompleksowe usługi związane z uruchomieniem i prowadzeniem przedsiębiorstwa w Polsce w bezpieczny sposób oraz reprezentacje w sporach z przedsiębiorcami polskimi, pracownikami oraz z organami administracji Porozumiewam się po angielsku i francusku

Dla klientów z Królestwa Belgii

Z uwagi na częste pobyty w Belgii oferuję Państwu możliwość bezpośredniego kontaktu ze mną i omówienia Państwa spraw w Państwa siedzibie na terenie Belgii.

Ile to kosztuje?

Moje wynagrodzenie zależy od stopnia komplikacji sprawy i związanego z nim nakładu pracy. W rozliczeniach z klientami indywidualnymi oraz przy prowadzeniu jednostkowych spraw przedsiębiorstw najchętniej stosuję wynagrodzenie kwotowe, ustalane z klientem po zapoznaniu się ze sprawą – daje to klientowi pewność co do kosztów jakie poniesie i gwarancję efektywności mojej pracy nad jego sprawą.

W rozliczeniach z przedsiębiorstwami stosuję elastyczne sposoby ustalania wynagrodzenia: ryczałt miesięczny lub stawka godzinowa.